Какво е Персона на купувача?

Какво е Персона на купувача?

Какво е Персона на купувача?

Персоната на купувача е изградена от истинските думи на истински купувачи. Тя ви насочва към мислите и действията на вашите потенциални клиенти, докато те разглеждат опции, за да се справят с проблема, който вие решавате. Персоната на купувача е много повече от едностранен профил на хората, на които трябва да повлияете. Тя е карта на пътуването на купувача. Практически персоната на купувача ви разкрива конкретни детайли за решенията на вашите купувачи. В това число – специфичните нагласи, притеснения и критерии, които карат бъдещите клиенти да ви изберат, вашите конкуренти или статуквото.

Персоната на купувача не е просто описание на вашия купувач. Както стотици ваши партньори и клиенти могат да ви кажат, самото профилирането на купувача ви води до прекалено много хора и до ненадеждни маркетингови насоки.

Но когато имате представа какво мислят вашите клиенти за съвместната ви работа, тогава имате познанията, от които се нуждаете, за да адаптирате маркетинговите си намерения. Включително имате познания за позиционирането, изпращането на съобщения, маркетинг на съдържанието, възможността за продажба и очакванията на купувача ви. Изключително важна е директната обратна връзка на купувачи, които наскоро са предпочели да решат проблема си с вас.

Възвръщаемостта на инвестицията (RIO) е проста: Когато знаете как да помогнете на купувачите ви да оценят подхода ви според техните изисквания, вие изграждате доверие, което конкурентите ви не могат да постигнат.

Колко добре познавате персоната на вашия купувач?

Персоната на купувача е специална група от потенциални клиенти, архетипно лице, за което е предназначен вашият маркетинг.
Когато базирате работата си върху персоната на купувача, това не ви позволява да правите каквито и да е неща, което всъщност е причина за най-неефективния маркетинг.
Между другото, използването на думата „купувач“ се отнася за целевите група клиенти на всяка организация. Персоната на купувача на политиците включва гласоподаватели, поддръжници и сътрудници; купувачът на университетите включват потенциални студенти (и техните родители); купувачът на тенис клуба включват потенциални членове; купувачът на нестопанските организации включва корпоративни и индивидуални спонсори. Можете да продължите и да сложите вашите потенциални клиенти в персона на купувача, но непременно се концентрирайте върху тази концепция, защото тя е от решаващо значение за вашия успех онлайн.

Вместо да създавате реклами, които имат за цел да хипнотизират купувача, можете да създадете онлайн съдържание, което по естествен път да привлече купувачите. Това може да стане като ги слушате, обсъдете проблемите им, които вие можете да разрешите. Тогава ще можете да използвате техния език, техните думи, а не вашите собствени.

Тогава ще говорите на езика на своя купувач, а не на езика на основателя на компанията ви, на главения изпълнителен директор, на продуктовия мениджър или на специалиста от PR агенция. По този начин маркетингът ви ще реален.
А вие познавате ли персоната на купувача във вашата компания?

Източници: www.buyerpersona.com   www.webinknow.com